Категорија Krivično pravo

Sporazum o priznanju krivice

Sporazum-o-priznanju-krivice

Autor: Advokat Luka Labus Šta je sporazum o priznanju krivice? Sporazum o priznanju krivice (u ZKP: sporazum o priznanju krivičnog dela) je pisani sporazum koji zaključuju tužilac i okrivljeni kojim okrivljeni priznaje da je izvršio krivično delo za koje se…

Odlaganje krivičnog gonjenja – oportunitet

Odlaganje-krivicnog-gonjenja-oportunitet

Autor: Advokat Luka Labus Šta je oportunitet? Odlaganje krivičnog gonjenja ili popularno „oportunitet“ je institut predviđen čl. 283 Zakonika krivičnom postupku. Suština ovog instituta jeste da se njime olakšava i položaj okrivljenog u krivičnom postupku tako što mu se ostavlja…