Civilno društvo

luka labus

Advokat u Novom Sadu

Potpis Luka Labus

Osnivanje udruženja, narodne inicijative, peticije, obraćanje institucijama.

Logo Labus Law

Pravna pomoć klijentima

u svim oblastima civilnog DRUŠTVA.

Civilno društvo se može posmatrati kao „treći sektor“ ili „civilni sektor“ društva koji se razlikuje od političkog i ekonomskog sektora tj. od vlade i od privrede. Smatra se da obuhvata privatnu sferu svakog pojedinca a koja se ispoljava kroz razičite organizacije i aktivnosti. Udruženja građana su osnovne organizacije civilnog društva a aktivnosti obuhvataju podnošenje narodnih inicijativa, referendume, obraćanje institucijama i sl. Civilno društvo ima značajnu ulogu u ostvarivanju prava građana. Ono doprinosi boljem funckionisanju države i svakodnevnom životu građana. Delom civilnog sektora smatraju se i sindikati, grupe za samopomoć, dobrotvorne organizacije i društveni pokreti. Kroz sve ove organizacije građani mogu ostvarivati svoja prava i interese zasnovane na zakonu. Poslednjih godina prisutna je pomoć države organizacijama civilnog društva kroz finansiranje različitih projekata. 

Osnivanje udruženja

Osnivanje udruženja građana i drugih organizacija civilnog društva.

Osnivanje sportskih udruženja

Osnivanje fudbalksih, košarkaških i drugih sportskih klubova, saveza i organizacija.

Narodna inicijativa i referendum

Pripremanje neophodne dokumentacije za podnošenje narodnih inicijativa i referenduma.

Građanski aktivizam

Savetovanje u svim vrstama aktivizma članova civilnog društva.

Online konsultacije

Advokat Luka Labus

Moderni trendovi onlajn konsultacija pokazali su se kao odličan metod i u advokaturi. Ako vam više odgovara direktan poziv ili poseta kancelariji više informacija pronađite na kontakt stranici.

Logo Labus Law

Pozovite za savet
ili zastupanje.