Naknada štete zbog saobraćajne nezgode sa psom ili drugom životinjom

Potpis Luka Labus

Autor:

Advokat Luka Labus

Saobraćajne nezgode sa psom, mačkom ili nekom drugom domaćom i divljom životinjom, su česti incidenti na putevima. Saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je započeta na putu, u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili povređeno ili je nastala materijalna šteta. Dakle, nije nužno da u nezgodi učestvuju dva vozila.

Da li imam pravo na naknadu štete za udes sa psom ili drugom životinjom?

Neretke su situacije u kojima vozačin na putu nalete na psa, mačku ili drugu životinju, oštete vozilo i druge stvari ili se povrede. Ukoliko vam se desila takva situacija, imate pravo na naknadu štete.

Da li je potreban advokat za naknadu štete nastale u udesu sa psom?

Angažovanjem advokata za naknadu štete  obezbeđujete sebi maksimalnu naplatu svih vidova štete bez vašeg ličnog angažovanja, uz potpunu sigurnost da ćete vaša prava i interesi u potpunosti biti zadovoljeni.

Advokat-Luka-Labus-Labus-Law-kancelarija-Travica-Novi-Sad

Koji su prvi koraci u slučaju udesa sa psom?

Ukoliko ste naleteli na psa ili mačku lutalice na putu i oštetili svoje vozilo ili se povredili, prvo pozovite policiju i zatražite vršenje uviđaja. Nakon obavljenog uviđaja potražite medicinsku pomoć, radi dijagnostifikovanja povreda.

Da bi se šteta naplatila, potrebno je utvrditi osnov i visinu štete tj. da li se radi o vlasničkom psu, mački ili drugoj životinji, i proceniti štetu.

Ko je odgovoran za štetu za udes sa životinjom?

Ukoliko se radi o psu lutalici ili mački koji nemaju vlasnika, za štetu odgovara grad tj. opština na čijoj je teritoriji došlo do nezgode. Ukoliko se nezgoda dogodila na autoputu, za štetu pored grada ili opštine na čijoj je teritoriji došlo do nezgode solidarno odgovara i upravljač puta. Ukoliko vam je na put izletela srna, ili divlja svinja, za štetu odgovara nadležno lovačko udruženje.

Šteta može biti materijalna (npr. oštećeno vozilo ili druge stvari, izgubljena zarada zbog bolovanja i sl.) i nematerijalna koja se ogleda u fizičkom bolu, strahu, duševnim bolovima zbog naruženosti ili umanjenja životne aktivnosti.

Pre nego što se izvrši naplata štete, potrebno je izvršiti njenu procenu kako bi ista u potpunosti bila naplaćena. 

Ko vrši procenu štete?

Procenu štete, u zavisnosti od njene vrste, vrše stručna lica različite struke – veštaci. Štetu na vozilu procenjuje veštak mašinske struke, štetu nastalu usled povreda veštak medicinske struke, umanjenu zaradu veštak ekonomske struke itd. Tim saradnika advokatse kancelarije iz ovih oblasti obezbeđuje da šteta bude stručno i adekvatno procenjena.

Oblasti prava:

Naknada štete:

Najčitaniji članci

Saznajte sve o vašim pravima na naplatu štete

Logo Labus Law

Pozovite nas za savet
i zastupanje.

Kratke okvirne konsultacije se ne naplaćuju.