Naknada štete zbog zadobijenih povreda u saobraćajnoj nesreći

Potpis Luka Labus

Autor:

Advokat Luka Labus

Povreda u saobraćajnoj nesreći može da bude razlog da angažujete advokata. Svakodnevno učestvovanje u saobraćaju nosi sa sobom rizike da u određenom trenutku učesnik u saobraćaju bude i učesnik i u saobraćajnoj nezgodi. Neretke su situacije da se kao posledica učestvovanja u saobraćajnoj nezgodi jave i telesne povrede koje mogu biti lake ili teške.

Da li je potrebno angažovati advokata radi naplate štete za povrede nakon udesa?

Angažovanjem advokata obezbeđujete sebi maksimalnu naplatu svih vidova
štete bez vašeg ličnog angažovanja, uz potpunu sigurnost da ćete vaša prava i interesi u potpunosti biti zadovoljeni.

Advokat-za-naplatu-stete-za-povrede-u-saobracaju

Koji je vremenski rok da se javimo lekaru nakon udesa?

Učesnik saobraćajne nezgode dužan je da se u roku od 24 časa od nezgode javi lekaru, radi pregleda i dijagnostifikovanja telesnih povreda. Ukoliko to ne učini, postoji rizik da odgovorno osiguranje neće želeti da isplati nastalu štetu, sa obrazloženjem da povrede nisu posledica saobraćajne nezgode. Ukoliko ste učesnik nezgode, a niste bili povređeni, imate pravo na naknadu štete zbog pretrpljenog straha.

Šta je potrebno da bude navedeno u izveštaju lekara?

Lekar koji pregleda povređenog dužan je da sačini i izda medicinsku dokumentaciju u kome će pored anamnestičkih podataka navesti i dijagnozu – zaključak o svim aspektima povrede, te se na osnovu ovog dokumenta naplaćuje šteta.

Povrede dovode do fizičkog bola, umanjenja životne aktivnosti ili
naruženosti, te se pored materijalne štete i štete zbog pretrpljenog straha, šteta naplaćuje i po ovim osnovima.

Zašto su potrebni veštaci medicinske struke?

Kolikog je intenziteta i trajnja bio fizički bol i strah, ili duševni bolovi zbog umanjenja životne aktivnosti i naruženosti procenjuju veštaci medicisnke struke, a tim saradnika advokatske kancelarije iz ovih oblasti uradiće to na stručan način.

Ko isplaćuje odštetu za povrede u udesu?

Postupak nakande štete počinje podnošenjem odštetnog zahteva društvu za
osiguranje koje je dužno da u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva utvrdi osnov i visinu tog zahteva, a ukoliko to nije moguće, društvo za osiguranje je dužno da u roku od 90 dana od dana prijema zahteva to utvrdi, i u daljem roku od 14 dana da ispalti štetu.


Ukoliko društvo za osiguranje u prvobitnom roku od 14 dana odbije odštetni zahtev, oštećeni stiče pravo da podnese tužbu nadležnom sudu.

Oblasti prava:

Naknada štete:

Najčitaniji članci

Saznajte sve o vašim pravima na naplatu štete

Logo Labus Law

Pozovite nas za savet
i zastupanje.

Kratke okvirne konsultacije se ne naplaćuju.