Odlaganje krivičnog gonjenja – oportunitet

Potpis Luka Labus

Autor:

Advokat Luka Labus

Šta je oportunitet?

Odlaganje krivičnog gonjenja ili popularno „oportunitet“ je institut predviđen čl. 283 Zakonika krivičnom postupku. Suština ovog instituta jeste da se njime olakšava i položaj okrivljenog u krivičnom postupku tako što mu se ostavlja mogućnost da izbegne odgovornost za učinjeno krivično delo ukoliko ispuni određene obaveze dok se istovremeno rasterećuje pravosudni sistem smanjenjem broja predmeta što dovodi do uštede materijalnih sredstava.

sta-je-oportunitet

Za koja dela se primenjuje oportunitet?

Zakonik o krivičnom postupku ne propisuje za koja se dela može primeniti oportunitet, on se može primeniti na sva dela za koje ja zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. Oportunitet se u praksi često primenjuje, najčešće za krivična dela protiv bezbedbednosti javnog saobraćaja. Međutim, u poslednje vreme za pojedina krivična dela ovaj institut se retko primenjuje – za krivično delo nasilje u porodici i krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Ko odlučuje da li će se primeniti oportunitet?

O primeni ovog instituta odlučuje tužilaštvo koje vodi postupak. Predlog za primenu oportuniteta najčešće podnosi advokat – branilac osumnjičenog, ali predlog može da uputi i tužilaštvo. Angažovanjem advokata za krivično pravo obezbeđujete potpunu pravnu sigurnost u pogledupravne valjanostipodnetog predloga, obaveze čije ispunjenje ćete preuzeti a kasnije i okončanja krivičnog postupka.

Koliko puta se može primeniti oportunitet?

Iako zakon ne propisuje koliko puta se može primeniti oportunitet, u praksi, on se primenjuje samo jednom. Kako je predviđeno da se oportunitet primenjuje na lakša krivična dela, angažovanjem advokata za krivično pravo – branioca u krivičnom postupku, dešava se da se oportunitet primeni i više puta.

Šta okrivljeni treba da uradi da bi se primenio oportunitet?

Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati jednu ili više od sledećih obaveza:

 • da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da
  naknadi pričinjenu štetu;
 •  da na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati određeni novčani
  iznos, koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe;
 • da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad;
 • da ispuni dospele obaveze izdržavanja;
 • da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga;
 • da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka
  nasilničkog ponašanja;
 • da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno
  poštuje ograničenje utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom.

Rok za izvršenje navedenih obaveza ne može biti duži od godinu dana, a nakon
što osumnjičeni svoju obavezu izvrši, tužilaštvo donosi rešenje kojom se
krivična prijava odbacuje.

Advokat-Labus-Luka-Novi-Sad-besplatne-pravne-konsultacije-sa-advokatom

Šta se dešava ukoliko okrivljeni ne izvrši obaveze?

Ukoliko okrivljeni ne izvrši obaveze koje je preuzeo, tužilac će nastaviti krivično gonjenje okrivljenog.

Da li su oportunitet i sporazum o priznanju krivičnog dela isto?

Oportunitet i sporazum o priznanju krivičnog dela nisu isto. Nakon primene oportuniteta i ispunjavanja obaveza odbacuje se krivična prijava, dok se u slučaju sporazuma o priznanju krivičnog dela donosi osuđujuća presuda.

Oblasti prava:

Naknada štete:

Najčitaniji članci

Saznajte sve o vašim pravima

Logo Labus Law

Pozovite nas za savet
i zastupanje.

Kratke okvirne konsultacije se ne naplaćuju.