Zaštita potrošača

Potpis Luka Labus

Autor:

Advokat Luka Labus

ZAŠTITA POTROŠAČA

Zaštita potrošača je jedno od osnovnih prava svakog potrošača nakon kupovine roba ili usluga. Svako od nas se skoro svakodnevno nađe u ulozi potrošača. Jedno od osnovnih pitanja jeste kako se zašti u slučaju povrede potrošačkih prava. Advokat za zaštitu potrošača pomoćiće Vam da u potpunosti ostvarite vaša potrošačka prava.

Zakon-o-zastiti-potrosaca-i-prava-potrosaca

Zakon o zaštiti potrošača

Zaštita potrošača regulisana je Zakonom o zaštiti potrošača. Ovaj zakon reguliše prava i obaveze potrošača, procedure prilikom rekamacije, rokove i druga pitanja koja se odnose na zaštitu potrošača. Procedura pred sudom u slučaju spora za zaštitu potrošača regulisana Zakonom o parničnom postupku.

Zakon o zaštiti potrošača se odnosi i na prodavce i pružaoce usluga, te su i oni dužni
da ga primenjuju i pridržavaju se obaveza i rokova koji su njime propisani.

Kakva su prava potrošača i kakva je obaveza trgovca?

Pitanje koje smo svi sebi bar jednom u životu postavili jeste koliko prodavac odgovara
za saobraznost robe? Saobraznost podrazumeva obaveznost trgovca da u zakonskim
rokovima osposobi/održava određeni proizvod ili uslugu. Laički rečeno, u tom
periodu roba mora da bude ispravna. Ti rokovi iznose najmanje godinu dana za
polovnu robu i dve godine za novu robu, računajući od dana kupovine. Ukoliko se
nesaobraznost pojavi u ovim rokovima, kupac ima pravo da traži otklanjanje
nesaobraznosti opravkom ili zamenom, srazmernim umanjenjem cene ili da raskine
ugovor u polgedu te robe i dobije svoj novac nazad.

Kako se podnosi reklamacija?

Postupak počinje izjavljivanjem reklamacije prodavcu, koji je dužan da u roku od 8 dana na istu odgovori. Izuzetno, ovaj rok može iznositi 15 odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, potrošač ima pravo da svoje pravo ostvari
podnošenjem tužbe nadležnom sudu.

Kako izgleda potrošački spor?

Potrošački spor se razlikuje od „običnog“ parničnog postupka po tome što ga karakteriše hitnost, tj. ročište za glavnu raspravu se zakazuje u roku od 30 dana, a
presuda se objavljuje odmah po zaključivanju glavne rasprave.

Zakonodavac je propisivanjem pravila i procedura omogućio da potrošači vrlo brzo i
jednostavno zaštite i ostvare svoja prava. Na potrošačima je samo da to i iskoriste.

Advokat-za-naplatu-stete-za-povrede-u-saobracaju

Advokat za zaštitu potrošača pomoći će vam da u najkraćim rokovima ostvarite sva
vaša potrošačka prava.

Oblasti prava:

Naknada štete:

Najčitaniji članci

Saznajte sve o vašim pravima

Logo Labus Law

Pozovite nas za savet
i zastupanje.

Kratke okvirne konsultacije se ne naplaćuju.