Razvod braka

Potpis Luka Labus

Autor:

Advokat Luka Labus

Razvod braka može da bude jedan od najvećih stresova u životu. Brak je zajednica žene i muškarca u koju su oni ušli na osnovu svog
pristanka, svojom slobodnom voljom. Isto tako, žena i muškarac odlučuju da li će u braku da ostanu.

razvod-braka

Kako se pokreće postupak za razvod braka?

Postoje dva osnovna načina razvoda braka – sporazumni i razvod nakon brakorazvodne pranice.

Angažovanjem advokata u brakorazvodnoj parnici obezbeđujete sebi maksimalnnu pravnu sigurnost u brakorazvodnom postupku a kako bi vaša prava bila zaštićena i interesi ostvareni.

Sporazumni razvod braka.

Postupak za sporazumni razvod braka pokreće se predlogom koji u pisanoj
formi supružnici podnose sudu. Predlog za sporazumni razvod braka mora da sadrži:

 • sporazum o razvodu braka.
 • sporazum o vršenju roditeljskog prava – stranke moraju da se
  sporazumeju da li će roditeljsko pravo vršiti jedan ili oba roditelja,
  o prebivalištu dece, modelu viđanja dece i doprinosa za izdržavanje
  koje roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo plaća drugom roditelju za
  izdržavanje deteta. Naravno, ukolko supružnici imaju decu.
 • sporazum o podeli zajedničke imovine, ukoliko su supružnici stekli
  zajedničku imovinu.

Šta se dešava ukoliko se supružnici ne saglase o svim elementima sporazuma o razvodu braka?

Ukoliko surpužnici ne postignu sporazum o svim obaveznim elementima koje
mora da sadrži sporazum o razvodu braka, smatra se da nisu postigle sporazum i brak se ne može sporazumno razvesti. Tada se brak razvodi u brakorazvodnoj parnici.

Da li sud prihvata sporazum o razvodu braka?

Sud obično prihvata sporazum o razvodu braka koji se odnosi na sam razvod i podelu imovine, dok deo koji se tiče vršenja roditeljskog prava uslovljen je mišljenjem centra za socijalni rad. Ukoliko centar za socijalni rad da saglasnost na sporazum o vršenju roditeljskog prava i modelu viđanja, sud će prihvatiti sporazum. To ne znači da se mišljenje centra ne može osporiti. Neretko se u praksi dešava da se pribave i druga mišljenja koja sud uvaži.

Advokat-za-naplatu-stete-za-povrede-u-saobracaju

Razvod braka po tužbi

Razvod braka po tužbi je drugi način razvoda braka. Preporuka je da stranke u ovom postupku angažuju advokata za razvod braka kako bi kroz ovaj postupak zaštitili svoja prava i interese. Razlozi za razvod braka su:

 • ozbiljna i trajna poremećenost bračnih odnosa i
 • objektivna nemogućnost ostvarivanja zajedničkog života.

Nakon podnošenja tužbe sprovodi se posredovanje u koje spada postupak za
pokušaj mirenja i postupak sporazumnog okončanja spora. Supružnici ne
moraju na ovo da pristanu, te se u tom slučaju nastavlja postupak pred sudom.

Tužba ili sporazum?

Teškoće koje svaki razvod neminovno sa sobom nosi ne treba dodatno otežavati. Svaki advokat za razvod braka bi trebalo, ukoliko je moguće, da strankama predloži zaključenje sporazuma o razvodu braka. Postupak sprozumnog razvoda braka je kraći, jednostavniji i jeftiniji od postupka razvoda braka po tužbi. Svakako, i u jednom i drugom sučaju strana bi trebalo da ima advokata za razvod braka kako bi zaštitila svoja prava i interese.

Oblasti prava:

Naknada štete:

Najčitaniji članci

Saznajte sve o vašim pravima

Logo Labus Law

Pozovite nas za savet
i zastupanje.

Kratke okvirne konsultacije se ne naplaćuju.