Naknada štete u saobraćajnoj nezgodi

Potpis Luka Labus

Autor:

Advokat Luka Labus

Saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je započeta na putu, u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili povređeno ili je nastala materijalna šteta.

Šta podrazumeva naplata štete u saobraćajnoj nesreći?

Naknada štete nastale u saobraćajnoj nezgodi podrazumeva naplatu štete
nastale kako na automobilu tako i na drugom prevoznom sredstvu – kamionu, motociklu, biciklu, traktoru i druge materijalne štete kao što su umanjena zarada zbog privremene sprečenosti za rad (bolovanja) ili nemogućnosti korišenja vozila, kao i naplatu štete zbog zadobijenih telesnih povreda, pretpljenog straha, duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti a određena lica imaju pravo na naknadu štete i zbog smrti lica stradalog u saobraćajnoj nezgodi.

naknada-štete-u-saobraćajnoj-nezgodi

Da li treba angažovati advokata?

Angažovanjem advokata obezbeđujete sebi maksimalnu naplatu svih vidova štete bez vašeg ličnog angažovanja, uz potpunu sigurnost da ćete vaša prava i interesi u potpunosti biti zadovoljeni.

Advokat-za-naknade-stete-u-saobracaju-Labus-Luka-Novi-Sad

Ko procenjuje štetu nastalu u saobraćajnoj nezgodi?

Pre nego što se izvrši naplata štete, potrebno je izvršiti njenu procenu kako bi ista u potpunosti bila naplaćena. Procenu štete, u zavisnosti od njene vrste, vrše stručna lica različite struke – veštaci. Štetu na vozilu procenjuje veštak mašinske struke, štetu nastalu usled povreda veštak medicinske struke, umanjenu zaradu veštak ekonomske struke itd. Tim saradnika advokatse kancelarije iz ovih oblasti obezbeđuje da šteta bude stručno i adekvatno procenjena.

Ko isplaćuje naknadu za nastalu štetu?

Naplata štete vrši se od osiguranja sa kojim lice koje je odgovorno za saobraćajni udes ima zaključen ugovor o osiguranju tj. polisu. Dakle, oštećeni ne naplaćuje svoju štetu od drugog učesnika u saobraćajnoj nezgodi, već od njegovog osiguranja.

Zašto osiguranje isplaćuje štetu?

Svako registrovano vozilo po zakonu je obavezno da zaključi i ugovor o osiguranju od autoodgovornosti, a što istovremeno štiti i vlasnika vozila koje je izazvalo nezgodu i samog oštećenog kome se garantuje naplata štete kako zbog oštećenja na vozilu tako i zbog zadobijenih telesnih povreda.

Naplata-stete-od-osiguranja

Šta se dešava ukoliko vozilo koje je izazvalo štetu nije registrovano?

Oštećeni ima pravo da naplati štetu i u slučaju da drugo vozilo učesnik u udesu nije registrovano, kao i u slučaju da se radi o vozilima stranih registarskih oznaka ili u slučaju oštećenja vozila na parkingu.

Naplata-stete-nastale-u-javnom-prevozu

Pored toga, pravo na naknadu štete imaju i putnici u javnom prevozu, i lica koja su oštećena upotrebom čamaca ili vazduhoplova.

Oblasti prava:

Naknada štete:

Najčitaniji članci

Saznajte sve o vašim pravima na naplatu štete

Logo Labus Law

Pozovite nas za savet
i zastupanje.

Kratke okvirne konsultacije se ne naplaćuju.